Τα Νέα μας

Άρχισαν οι εγγραφές!

Νέο διαδικτυακό σεμινάριο "Mobbing: Αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας"...

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει ο αγγλικός όρος Mobbing, για να περιγράψει ένα πολυδιάστατο φαινόμενο μεθοδικής ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης και περιθωριοποίησης στον εργασιακό χώρο, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία, ασφάλεια και συνολική ευημερία των εργαζομένων. Έχει αποδειχθεί ότι η οργανωτική δομή και δυναμική των εργασιακών σχέσεων έχει άμεση συνάφεια με την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, παραγωγικότητα και αυτοεκτίμηση του εργαζομένου. Οι επαναλαμβανόμενες ενέργειες ψυχολογικής βίας στον εργασιακό χώρο που αποσκοπούν στην επιβολή ενός δυσμενούς περιβάλλοντος για κάποιον εργαζόμενο μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση ψυχοσωματικών προβλημάτων (σύνδρομο mobbing) και αρνητικές εκδηλώσεις στη συμπεριφορά και λειτουργικότητα του θύματος. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να μπορεί να εντοπιστεί εγκαίρως και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του mobbing, αναγνωρίζοντας τις προεκτάσεις του σε προσωπικό, κοινωνικό και οργανωτικό επίπεδο και παρέχοντας ένα κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο στα θύματα.

MOBB SP NEW
Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου σε συνεργασία με το Social Policy προσεγγίζει τα θέματα ηθικής και
ψυχολογικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με την υλοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Mobbing: Αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας».

• Για Επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού: διοικητικά στελέχη εταιρειών και οργανισμών, προϊστάμενοι τμημάτων, επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας ή κοινωνικής φροντίδας, εργαζόμενοι σε μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις κάθε τομέα, φοιτητές ή τελειόφοιτους συναφών σχολών.


• Διάρκεια: 12 ώρες (6 ώρες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις / 6 ώρες ζωντανή συνάντηση.

• Κόστος: 180,00
• Ειδική τιμή για: Εγγραφές έως 30/10/2021, άνεργους / φοιτητές: 140 ευρώ
• Εγγραφές: Έως και 3/12/2021 ΕΔΩ

Ενημερωτικό Έντυπο - Πρόγραμμα ΕΔΩ

 

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe