Βαθμός ικανοποίησης ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Mε την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων, αξιολογούν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία, σημειώνουν το βαθμό ικανοποίησης τους και διατυπώνουν προτάσεις για τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

Μέση τιμή βαθμού ικανοποίησης εκπαιδευομένων από εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στις 6 εκπαιδευτικές περιόδους (2015 – 2021), σε 4 βασικές κατηγορίες αξιολόγησης (αξιολόγηση σε κλίμακα 1-10 παρουσίαση αποτελεσμάτων σε ποσοστό %).

Image
Εκπαίδευση στη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας (έχουν υλοποιηθεί 5 σειρές του προγράμματος)
Συνολικός βαθμός ικανοποίησης 91%
Βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών 89%
Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών 93%
Βαθμός συμβολής του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική πρακτική των εκπαιδευομένων89%

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe