Εργασιακός εκφοβισμός (mobbing): Αναγνώριση και διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου

 Για εγγραφές έως 10/01/21 ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ από 180,00€ μόνο 120,00€

Ενημερωτικό - Πρόγραμμα

Πληροφορίες συμμετοχής

Έναρξη Εκδήλωσης 15-01-2022
Χωρητικότητα Απεριόριστος
Εγγεγραμμένος 5
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας 10-01-2022
Τιμή 180.00€

Ομαδική Τιμή

Αριθμός συμμετεχόντων Τιμή / άτομο (€)
3 110.00
4 100.00

Δεν αποδεχόμαστε πλέον εγγραφή για αυτή την εκδήλωση

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe