Ανακοινώσεις σε συνέδρια

« Autismap.gr: Increasing service accessibility and supporting inclusion of persons with autism », 13o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αυτισμού, 7-9 Οκτωβρίου, Κρακοβία 

« Listen to me: A qualitative analysis of the self-reported training needs of parents of persons with autism» , 13o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αυτισμού, 7-9 Οκτωβρίου, Κρακοβία 

«Autismap.gr: Τα πρώτα 2 έτη λειτουργίας. Μάιος 2017 - Μάιος 2020», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα 

 «Η εμπειρία 4 ετών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ΔΑΦ. Μελέτη ικανοποίησης και επίδρασης στην επαγγελματική ζωή των εκπαιδευομένων», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα  

 «Η ικανοποίηση των γονέων ατόμων με ΔΑΦ από τις λαμβανόμενες υπηρεσίες» συμμετοχή σε στο Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή κλινική πρακτική», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα 

 «Η εργασιακή ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων» συμμετοχή σε στο Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή κλινική πρακτική», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 1-3 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα 

 «Autismap.gr: Χαρτογράφηση δομών και υπηρεσιών για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 13-15 Οκτωβρίου 2017, Λάρισα

 «Ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης στις ΔΑΦ: Θεωρητική εκπαίδευση, κλινική πρακτική, εποπτεία», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 13-15 Οκτωβρίου 2017, Λάρισα

 «Η ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος μέσης και υψηλής λειτουργικότητας – Εισαγωγή στις βασικές έννοιες», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 13-15 Οκτωβρίου 2017, Λάρισα 

 «Μεταφορά στο οικιακό περιβάλλον δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης για άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού, 13-15 Οκτωβρίου 2017, Λάρισα

 Διαθέσιμοι Πόροι για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα- Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας , κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος - ΔΑΦ (www.autismap.gr), 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 5-7 Μαΐου 2017, Ηράκλειο Κρήτης

 «Ψυχιατρική νοσηρότητα και εμπλοκή με το νόμο: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών σε ανήλικους και νεαρούς ενηλίκους φυλακισμένους», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής, 9-11 Δεκεμβρίου 2016, Αθήνα (e-poster)

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe