Βαθμός ικανοποίησης ανά εκπαιδευτική περίοδο

Οι αξιολογήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις των εκπαιδευομένων μας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μας και αποτελούν, πέρα από επιβράβευση της δουλειάς μας, το βασικό κριτήριο για τροποποιήσεις και βελτιώσεις  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχεδιάζουμε και διοργανώνουμε.

Μέση τιμή βαθμού ικανοποίησης εκπαιδευομένων ανά εκπαιδευτική περίοδο σε 4 βασικές κατηγορίες αξιολόγησης (αξιολόγηση σε κλίμακα 1-10 παρουσίαση αποτελεσμάτων σε ποσοστό %).

Image
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020
Συνολικός βαθμός ικανοποίησης από τα σεμινάρια της περιόδου91%
Βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών από τα σεμινάρια της περιόδου91%
Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών από τα σεμινάρια της περιόδου 89%
Βαθμός συμβολής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της περιόδου στην επαγγελματική πρακτική των εκπαιδευομένων88%

Σχόλια Εκπαιδευομένων

" Ένα εξαιρετικά οργανωμένο σεμινάριο με πυκνή δομή και χρήσιμες κατευθύνσεις και πεδία για σκέψη και εμπλουτισμό της κλινικής πρακτικής. πολλά συγχαρητήρια! "

"Πολύ καλό πρόγραμμα, εξειδικευμένο και όλοι οι εκπαιδευτές συνεργάσιμοι και ευχάριστοι άνθρωποι."

"Θεωρητικό κομμάτι πολύ ολοκληρωμένο και ολιστικό. Σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο."

"Κατάφερα να εφαρμόσω αμέσως στη δουλειά μου, όσα πήρα από το Σεμινάριο και ένιωσα πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω επαρκέστερα στα περιστατικά μου. Είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη που το παρακολούθησα."

"Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο Πρακτικό μέρος ήταν άψογο και αδιαμφισβήτητα μία εποικοδομητική εμπειρία. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και το συγκεκριμένο ΚΗ το θεωρώ κορυφαίο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του."

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe