Τα Νέα μας

Για εγγραφές έως 20/10 early booking τιμή

«Εκπαίδευση στη θεραπεία & αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας»

Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών που προτίθενται να εργαστούν με ΔΑΦ.

Διάρκεια: Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022

Δομή / Περιεχόμενο: 40 ώρες εκπαίδευσης (25 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 15 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).

Δομή: 4 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 4 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet.

FINAL 540x80 banner e learning

Κόστος: 500,00.

Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 400,00€

Για εγγραφές έως 20/10 Early booking τιμή 400,00€

Εγγραφές: Έως και 15/11/2021

Eνημερωτικό Έντυπο - Πρόγραμμα και εγγραφές ΕΔΩ

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe