Εκπαιδευτική Περίοδος 2021 – 2022

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2021 – 2022 το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης θα υλοποιήσει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με το γονέα ατόμου με ΔΑΦ

Σύντομη Περιγραφή

«Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με το γονέα ατόμου με ΔΑΦ»

Σεμινάριο e-learning, διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας με κλινική δραστηριότητα με άτομα με ΔΑΦ.

Δομή: 6 εισηγήσεις / 1 δοκιμασία αξιολόγησης

Κόστος συμμετοχής : 90,00

Ημερομηνίες

Διαθέσιμο τώρα στην πλατφόρμα  έως και 31/8/2022

Σκοπός

Σκοπός: οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

Ώστε: να είναι σε θέση να αναπτύξουν αποδοτικά αυτή τη σχέση και να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe