Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνική φροντίδας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

 • 7 χρόνια λειτουργίας
 • 50 εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης
 • Περισσότερες από 900 εκπαιδευτικές ώρες
 • Περισσότεροι από 1000 εκπαιδευόμενοι
 • 7 ερευνητικά προγράμματα , 4 ολοκληρωμένα και 3 σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης.
Image

Λίγα λόγια για εμάς

Η ομάδα του ΤΕΤΕ αποτελείται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη, την Υπεύθυνη Διοίκησης & Οργάνωσης, τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και Έρευνας και έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό συνεργατών που συμμετέχουν στις ομάδες σχεδιασμού και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του προγραμμάτων.

Ημερολόγιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων & εκδηλώσεων

 • Κυριακή
 • Δευτέρα
 • Τρίτη
 • Τετάρτη
 • Πέμπτη
 • Παρασκευή
 • Σάββατο
 • Τετάρτη, Δεκέμβριος 1
 • Πέμπτη, Δεκέμβριος 2
 • Παρασκευή, Δεκέμβριος 3
 • Σάββατο, Δεκέμβριος 4
 • Κυριακή, Δεκέμβριος 5
 • Δευτέρα, Δεκέμβριος 6
 • Τρίτη, Δεκέμβριος 7
 • Τετάρτη, Δεκέμβριος 8
 • Πέμπτη, Δεκέμβριος 9
 • Παρασκευή, Δεκέμβριος 10
 • Σάββατο, Δεκέμβριος 11
 • Κυριακή, Δεκέμβριος 12
 • Δευτέρα, Δεκέμβριος 13
 • Τρίτη, Δεκέμβριος 14
 • Τετάρτη, Δεκέμβριος 15
 • Πέμπτη, Δεκέμβριος 16
 • Παρασκευή, Δεκέμβριος 17
 • Σάββατο, Δεκέμβριος 18
 • Κυριακή, Δεκέμβριος 19
 • Δευτέρα, Δεκέμβριος 20
 • Τρίτη, Δεκέμβριος 21
 • Τετάρτη, Δεκέμβριος 22
 • Πέμπτη, Δεκέμβριος 23
 • Παρασκευή, Δεκέμβριος 24
 • Σάββατο, Δεκέμβριος 25
 • Κυριακή, Δεκέμβριος 26
 • Δευτέρα, Δεκέμβριος 27
 • Τρίτη, Δεκέμβριος 28
 • Τετάρτη, Δεκέμβριος 29
 • Πέμπτη, Δεκέμβριος 30
 • Παρασκευή, Δεκέμβριος 31

Τελευταία Νέα

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe