Τάσση, Μ., Αγγελίδη, Ε., Μαυροειδή, Ν., Γραμματόπουλος, Γ., & Μπόλιας, Κ. (2020). Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε Παιδιά και Εφήβους με ΔΑΦ, Ψυχιατρική Παιδιού & Εφήβου, Τόμος 7-8, Τεύχος 1-2

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η διεύρυνση τα τελευταία χρόνια, στον τρόπο κατανόησης της διάγνωσης και της φύσης του αυτισμού, έχει οδηγήσει στην αναγκαιότητα επανεξέτασης των θεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).