Για νέους ή δυνητικά επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), κοινωνικούς και οικονομικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

1. Εισαγωγή στις πολιτικές και συστήματα υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Σύντομη Περιγραφή

  • Δομή / Περιεχόμενο: 4 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Κόστος: 40,00

Ημερομηνίες

  • Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr: από 10/2023

Εισηγητές

  • Κωνσταντίνος Χριστόπουλος,οικονομολόγος, διδάκτωρ οικονομικής επιστήμης, Παν/μιο Πειραιά
  • Αλέξανδρος Καμέκης, Δρ. Ιατρικής σχολής Παν/μιο Κρήτης
  • Γεώργιος Φαράντος, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, τ. αναπληρωτής διοικητής Γ.Ν.Α

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe