Έρευνα & Επιστημονική τεκμηρίωση

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων επιστημονικής τεκμηρίωσης
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας
  • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης
Image

Ερευνητικά Προγράμματα

«Διαθέσιμοι πόροι για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα»

Τα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος εμφανίζουν δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή και στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία,  οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία του ατόμου με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και οι ανάγκες των ατόμων αυτών και των Οικογενειών τους. Η κάλυψη αυτών των αναγκών απαιτεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια κατάλληλων Δομών Υγείας, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Φροντίδας.
Το Πρόγραμμα είχε στόχο να καταγράψει και να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τις υπάρχουσες δομές/υπηρεσίες και τη νομοθεσία για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα, προσβάσιμη σε δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών αυτών και σε επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να δημιουργήσει ιστοσελίδα για την παρουσίαση των Δομών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, και να εκτιμήσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των Δομών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στα άτομα με ΔΑΦ και τις οικογένειες τους.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2016. Η συλλογή των στοιχείων ανά Δομή έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, κατάλληλα δομημένου για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο στάλθηκε σε 1600 Δομές στην Ελλάδα που καταγράφηκε ότι εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ.

Τον Μάιο του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας autismap.gr στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις καταχωρημένες δομές, το σύνολο των νομοθετικών προβλέψεων που αφορούν στα άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα καθώς και αρθρογραφία από κλινικούς με μεγάλη εμπειρία στον αυτισμό. Η ιστοσελίδα ανανεώνεται και επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

Για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας αλλά και κάθε ενδιαφερομένου τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και η παρουσίαση λειτουργίας της ιστοσελίδας έχει παρουσιαστεί στα ακόλουθα συνέδρια:

Α) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριου Αυτισμού / Autismap.gr: Τα πρώτα 2 έτη λειτουργίας Μάιος 2017 – Μάιος 2019

Β) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριου Αυτισμού / Autismap.gr: Χαρτογράφηση δομών και υπηρεσιών για άτομα με ΔΑΦ στην  Ελλάδα

Γ)  3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών / Διαθέσιμοι πόροι για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα – Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe