Για Επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για διοικητικά στελέχη εταιρειών και οργανισμών, προϊστάμενους τμημάτων, εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους σε μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις κάθε τομέα, φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών και επαγγελματικών αντικειμένων

1. Εκφοβισμός στον χώρο εργασίας: Αναγνώριση και διαχείριση του φαινομένου

Σύντομη Περιγραφή

  • Δομή / Περιεχόμενο: 5 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Κόστος: 40,00

Ημερομηνίες

  • Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr: από 10/2023

Εισηγητές

  • Πάρβη Πάλμου, ψυχολόγος
  • Ελένη Χρυσουλάκη, νομικός
  • Ιωάννης Μαρκέτος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe