Τα Νέα μας

3η διεθνής συνάντηση για το Ipat

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, ως συντονιστής έργου, και οι συνεργάτες του συναντιούνται διαδικτυακά, εξαιτίας των δυσκολιών που τίθενται λόγω της πανδημίας, και συντονίζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Το έργο IPAT, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της γονικής κατάρτισης για τις ανάγκες των αυτιστικών ατόμων. Σκοπός του Προγράμματος είναι να αυξήσει την προσβασιμότητα των γονέων ατόμων με αυτισμό στην εκπαίδευση και να παρακινήσει τους γονείς να χρησιμοποιήσουν μια έγκυρη προσέγγιση αυτο-εκπαίδευσης σε διαφορετικά στάδια της ζωής των ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να υποστηριχθούν τα δικαιώματα και η κοινωνική τους ένταξη και να εξαλειφθεί ο στίγμα.

Mάθετε περισσότερα για το έργο και την 3η διεθνή συνάντηση  ΕΔΩ

ScreenHunter 147

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe