Τα Νέα μας

Ψυχοεκπαίδευση γονέων ατόμων με ΔΑΦ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων ατόμων με ΔΑΦ στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ IPAT- Integrative Parents’ Autism Training ...

που συντονίζει το Κέντρο Παιδιου και Εφήβου.

ScreenHunter 145

Η πρώτη από τις 8 τρίωρες συναντήσεις πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου 2022 διαδικτυακά, με τη συμμετοχή ομάδας 20 γονέων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ξεκίνησε παράλληλα στις χώρες εταίρους του Προγράμματος, με ομάδες γονέων στην Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία. To IPAT στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πακέτου ψυχοεκπαίδευσης γονέων ατόμων με αυτισμό και ενός ψηφιακού εργαλείου αυτοεκπαίδευσης για τον ίδιο πληθυσμό, αξιοποιώντας τα δεδομένα της βιβλιογραφίας αλλά και τις εκφρασμένες ανάγκες των γονέων , όπως καταγράφηκαν στη διάρκεια του προγράμματος . 

Mάθετε περισσότερα https://ipatproject.eu/

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe