Τα Νέα μας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

To Σάββατο 2/4 ολοκληρώθηκε η 6η σειρά του εκπαιδευτικού προγράμματος "Εισαγωγή στη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος Μέσης και Χαμηλής Λειτουργικότητας"...

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν νέοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας, που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τις ΔΑΦ, οι οποίοι συμμετείχαν με συνέπεια και ενθουσιασμό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 40 ώρες και συνδύασε την ασύγχρονη εκπαίδευση με τις ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις και ανέπτυξαν δεξιότητες και συμπεριφορές σε σχέση με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας, να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης και να το υλοποιούν αποτελεσματικά.

ScreenHunter 180


Ευχαριστούμε θερμά τόσο τους συμμετέχοντες, όσο και τους συνεργάτες εισηγητές / συντονιστές για την συμβολή τους στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe