ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ολοκληρωμένο & Πιστοποιημένο πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών

Ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών με επιπλέον εξειδίκευση σε χώρους ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, ως πιστοποιημένο κέντρο από τον EFR (Emergency First Response) παρέχει το μοναδικό ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών με επιπλέον εξειδίκευση  για χώρους ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα EFR ακολουθούν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης όπως αναπτύχθηκαν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνδέσμου για την Αναζωογόνηση (ILCOR) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανάνηψης (ERC).

Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο Πρώτων Βοηθειών, που παρέχει το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που απονέμει ταυτόχρονα  2 διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις:

 1. Πλήρες πρόγραμμα για Α’ βαθμια (BLS, ΚΑΡΠΑ) και Β΄βαθμια φροντίδα (Πρώτες βοήθειες) σε όλες τις ηλικίες (βρέφη, παιδιά και ενήλικες), χρήση απινιδωτή, χορήγηση οξυγόνου
 2. Εξειδίκευση όλων των παραπάνω για χώρους ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας.

Το πρόγραμμα παρέχει όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική απόκριση σε έκτακτες ανάγκες, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα περιστατικών και καταστάσεων άμεσα απειλητικών για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία του θύματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που εξυπηρετούνται σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας.

Εκπαιδευτής:

Κωνσταντίνος Τσούκας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών/EFR Instructor

Image
Image
Image

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Επαγγελματίες που εργάζονται σε χώρους και υπηρεσίες που εξυπηρετούν ή φιλοξενούν άτομα ευάλωτων ομάδων με ψυχικές, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άτομα με αναπηρία
 • Εργαζόμενους σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης
 • Εργαζόμενους σε αθλητικούς χώρους και σωματεία
 • Ιδιώτες

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • E-learning (ασύγχρονη) εκπαίδευση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με την χρήση μοναδικού κωδικού για κάθε εκπαιδευόμενο.
 • Διήμερη δια ζώσης εκπαίδευση σε αίθουσα για ανάπτυξη δεξιοτήτων, προσομοίωση περιπτώσεων και πρακτική εφαρμογή
 • Διαθέσιμες 4 ημερομηνίες για επιτόπια εκπαίδευση και εξέταση
 • 27 & 28/5/2023
 • 10 & 11/6/2023
 • 14 & 15/10/2023
 • 11 & 12/11/2023
 • Επιτόπια εξέταση για την παροχή πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής: 240,00

Για την πρόσβαση στο e-learning εκπαιδευτικό υλικό και την συμμετοχή στην δια ζώσης εκπαίδευση είναι απαραίτητη η αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού.

Περισσότερες πληροφορίες: 210-5731581, Δευτέρα – Παρασκευή 10 πμ – 3μμ

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe