«Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης - ΨΚΣΑ στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας» - 6η σειρά

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει την 6 η Σειρά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής με εμπειρία στη θεραπεία των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος με θέμα:

Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης- ΨΚΣΑ στη διαχείριση των
Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας:

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης με εμπειρία στις ΔΑΦ ή / και στη ψυχοθεραπεία


Διάρκεια: Νοέμβριος 2022 – Απρίλιος 2023.
Δομή: 50 ώρες εκπαίδευσης - 26 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων - 16 ώρες ζωντανής πρακτικής εκπαίδευσης από απόσταση - 2 εποπτικές συναντήσεις συνολικής διάρκειας 8 ωρών

Ημερομηνίες ζωντανών διαδικτυακών συναντήσεων (Σάββατο 10-2μμ, πλατφόρμα google meet):

Σάββατο 10/12/2022
Σάββατο 14/1/2023
Σάββατο 11/2/2023
Σάββατο 4/3/2023

Ημερομηνίες αποστολής βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

26/11/2022
20/12/2022
20/1/2023
17/2/2023

Εποπτικές ομαδικές συναντήσεις

1 η εποπτική συνάντηση: Σάββατο 18/3/2023
2 η εποπτική συνάντηση: Σάββατο 2/4/2023

Κόστος: 600,00
Ειδική τιμή: 480,00, για εγγραφές έως 20/10/2022, εφάπαξ καταβολή του ποσού, φοιτητές, ανέργους και για εγγραφές άνω των 3 ατόμων.
Εγγραφές: Έως και την έναρξη του εκπαιδευτικού στο tete.kpechios.org


Σκοπός: H εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης-ΨΚΣΑ και τη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης της ΨΚΣΑ στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΑΦ Μ&Υ λειτουργικότητας, Ώστε: Να προσεγγίσουν τη χρήση της ΨΚΣΑ στην κλινική τους πρακτική, να οργανώσουν την ήδη εφαρμοζόμενη θεραπευτική τους πρακτική στην ΨΚΣΑ και να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν

Πληροφορίες συμμετοχής

Έναρξη Εκδήλωσης 26-11-2022
Χωρητικότητα Απεριόριστος
Εγγεγραμμένος 31
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας 25-11-2022
Τιμή 600.00EUR

Ομαδική Τιμή

Αριθμός συμμετεχόντων Τιμή / άτομο (EUR)
3 480.00
4 480.00
5 480.00

Δεν αποδεχόμαστε πλέον εγγραφή για αυτή την εκδήλωση

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe