Δουλεύοντας με τις ψυχιατρικές διαταραχές στην κοινότητα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε κοινοτικές δομές.

 

Σκοπός: η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής , τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Ώστε: να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ψυχικά ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Δομή: 26 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση – βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις

                         24 ώρες ζωντανές  διαδικτυακές συναντήσεις

 • Ημερομηνίες θεωρητικής εκπαίδευσης:

             Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

 • 24/11/2023
 • 15/12/2023
 • 20/1/2024
 • 10/2/2024
 • 2/3/2024
 • 6/4/2024

           

 Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις:

 • 9/12/2023
 • 13/1/2024
 • 3/2/2024
 • 24/2/2024
 • 30/3/2024
 • 20/4/2024
 • Κόστος συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση: 600,00

  Ειδική τιμή: 480,00,  για εγγραφές έως 20/10/2023, φοιτητές,  ανέργους, εγγραφές άνω των 3 ατόμων και εφάπαξ πληρωμής του ποσού.

 • Εγγραφές έως: 20/11/2023

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Πληροφορίες συμμετοχής

Έναρξη Εκδήλωσης 24-11-2023
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας 23-11-2023
Χωρητικότητα Απεριόριστος
Εγγεγραμμένος 9
Τιμή 600.00€

Ομαδική Τιμή

Αριθμός συμμετεχόντων Τιμή / άτομο (€)
3 480.00
4 480.00
5 480.00

Δεν αποδεχόμαστε πλέον εγγραφή για αυτή την εκδήλωση

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe