Θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος - Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, 7η σειρά

Σε συνεργασία με :

«Στην Αυλή του Κόσμου». Κέντρο Ημέρας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες με αυτισμό, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

«Ηλίανθος». Εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με αυτισμό, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Δομή Εφήβων & Νέων «ΦΙΛΩΝ» Έγκαιρη Παρέμβαση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας  & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών που προτίθενται να εργαστούν με άτομα με αυτισμό και στοχεύει στην κατάκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των διαταραχών αυτιστικού φάσματος καθώς και με τις αντίστοιχες θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

 

Δυνατότητα και για πρακτική άσκηση σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων (προαιρετική η πρακτική άσκηση)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι η παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευσης 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δομή σεμιναρίου

5 αποστολές βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

5 ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις

Έως 200 ώρες πρακτική άσκηση

Σκοπός:

Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, σχετικά με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης.

Διάρκεια σεμιναρίου

Δεκέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024

28 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

20 ώρες συζήτηση / κλινικές ασκήσεις / εργασία σε ομάδες και παρουσίαση περιστατικών

Έως 200 ώρες πρακτική άσκηση σε κλινικές δομές

Κόστος σεμιναρίου

Μόνο θεωρητική εκπαίδευση 600 ευρώ, ειδική τιμή 480 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εγγραφές έως 1/11/2023

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση 780 ευρώ, ειδική τιμή 600 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εγγραφές έως 1/11/2023

Ημερομηνίες

Αποστολή Βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων:
1/12/2023 & 10/1 - 27/1 - 24/2 - 7/3/2024
Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις
16/12/2023 & 20/1 - 10/2 - 10/3 - 6/4/2024

Πρακτική άσκηση:  Έως 200 ώρες σε διάστημα 7 μηνών (Ιανουάριος -Ιούνιος 2024)

 

Ώστε:

Να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό, να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης και να το υλοποιούν αποτελεσματικά.

Εγγραφές έως 30/11/2023

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe