ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΕΙΡΑ 6Η

Δομή σεμιναρίου

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις

4 ζωντανές συναντήσεις για κλινικές ασκήσεις / εργαστήρια

2 εποπτικές συναντήσεις (περιστατικά και συζήτηση)

Σκοπός:

H εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης-ΨΚΣΑ και τη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης της ΨΚΣΑ στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΑΦ Μ&Υ λειτουργικότητας

Διάρκεια σεμιναρίου

50 ώρες

26 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

16 ώρες κλινικές ασκήσεις / εργαστήρια

8 ώρες εποπτεία ομαδική εποπτεία

Κόστος σεμιναρίου

600,00
Ειδική τιμή 480,00 για: Φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές άνω των 3 ατόμων, εγγραφές έως 30/10/2022, εφάπαξ καταβολή ποσού
 
 

Ημερομηνίες

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις:
26/11-20/12/22  20/1-17/2/23
Ζωντανές συναντήσεις
10/12, 14/1, 11/2, 4/3
Εποπτικές ομαδικές συναντήσεις
18/3-1/4/23

Ώστε:

Να προσεγγίσουν τη χρήση της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης-ΨΚΣΑ  στην κλινική τους πρακτική, να οργανώσουν την ήδη εφαρμοζόμενη θεραπευτική τους πρακτική στην ΨΚΣΑ και να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν σφαιρικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.

Εποπτικές συναντήσεις:

Δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους των προηγούμενων σειρών του προγράμματος να συμμετέχουν στις 2 εποπτικές συναντήσεις.

Κόστος συμμετοχής για εκπαιδευόμενους προηγούμενων περιόδων

  • 40,00 (Συμμετοχή σε 1 εποπτική συνάντηση)
  • 70,00 ( Συμμετοχή και στις 2 εποπτικές συναντήσεις)

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe