Δουλεύοντας με άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές στην κοινότητα - Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, 3η σειρά
Σε συνεργασία με το "Βήμα Κοινό" & την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

 

Δυνατότητα και για πρακτική άσκηση σε περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων (προαιρετική η πρακτική άσκηση)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι η παρακολούθηση της θεωρητικής εκπαίδευσης 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δομή σεμιναρίου

6 αποστολές βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

6 ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις

Έως 200 ώρες πρακτική άσκηση

Σκοπός:

Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής , τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Διάρκεια σεμιναρίου

Νοέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024

26 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

24 ώρες συζήτηση / κλινικές ασκήσεις / εργασία σε ομάδες και παρουσίαση περιστατικών

Έως 200 ώρες πρακτική άσκηση σε κλινικές δομές

Κόστος σεμιναρίου

Μόνο θεωρητική εκπαίδευση 600 ευρώ, ειδική τιμή 480 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εγγραφές έως 20/10/2023

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση 780 ευρώ, ειδική τιμή 600 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εγγραφές έως 20/10/2023

Ημερομηνίες

Αποστολή Βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων:
24/11 - 15/12/2023 & 20/1 - 10/2 - 2/3 - 6/4/2024
Ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις
9/12/2023 & 13/1 - 3/2 - 24/2 - 30/3 - 20/4/2024

Πρακτική άσκηση:  Έως 200 ώρες σε διάστημα 7 μηνών (Ιανουάριος -Ιούνιος 2024)

 

Ώστε:

Να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ψυχικά ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

Εγγραφές έως 23/11/2023

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe