ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 2Η ΣΕΙΡΑ

Για Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή εμπλέκονται ήδη στη διαχείριση νεαρών ατόμων με παραβατική συμπεριφορά και συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές (Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, νομικοί)

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δομή σεμιναρίου

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις
Ζωντανές συναντήσεις για κλινικές ασκήσεις - εργαστήρια

Σκοπός:

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές σε σχέση με την παραβατικότητα των νέων και τις συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές, εφαρμόσιμες στη δουλειά με αυτόν τον πληθυσμό, όπως αυτές προκύπτουν από τις κύριες θεωρητικές και κλινικές προσεγγίσεις.

Διάρκεια θεωρητικής

21 ώρες

9 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων

12 ώρες κλινικές ασκήσεις - εργαστήρια σε διαδικτυακό περιβάλλον

 

Ημερομηνίες

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις:
13/1 - 3/2 - 24/2/23
Ζωντανές συναντήσεις
28/1 - 18/2 - 11/3/23

Ώστε:

Να μπορούν να σχεδιάζουν ένα πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του ατόμου και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, σε πλαίσιο διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας και να μπορούν να καταρτίζουν ένα σχέδιο πρόληψης της παραβατικότητας, σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο.

Κόστος σεμιναρίου:

 • 220,00
 • Ειδική τιμή 180,00 για: Φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές άνω των 3 ατόμων, εγγραφές έως 30/11/2022, εφάπαξ καταβολή ποσού
 • Αριθμός εκπαιδευόμενων: Απεριόριστος

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 45 ΏΡΩΝ) ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 • Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Ειδική Μονάδα «ΟΣΕΛΟΤΟΣ»
 • Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 10 άτομα / εκπαιδευτική περίοδο
 • Διάρκεια εισαγωγικού προγράμματος πρακτικής άσκησης: 3 μήνες
 • Το εισαγωγικό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα υλοποιηθεί το διάστημα Φεβρουάριος – Μάιος 2023
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εισαγωγικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι η εγγραφή στη θεωρητική εκπαίδευση.
 • Συνολικό κόστος (θεωρητική εκπαίδευση και 45 ώρες εισαγωγικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης): 380,00
 • Ειδική τιμή 300,00: Φοιτητές, άνεργοι, ομαδικές εγγραφές (άνω των 3 ατόμων), εγγραφές έως 30/11/2022 και εφάπαξ καταβολή ποσού.
 • Το εισαγωγικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:
 • Συνάντηση γνωριμίας και συζήτηση περιστατικών από το αρχείο της Ειδικής Μονάδας
 • Εξοικείωση και συμμετοχή σε διαδικασίες για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Ειδικής Μονάδας
 • Εξοικείωση με τις φόρμες, τα έντυπα και τα ερωτηματολόγια της Ειδικής Μονάδας
 • Παρουσία στο χώρο της Ειδικής Μονάδας και περιήγηση στο ηλεκτρονικό αρχείο (φάκελοι, ιστορικά εξυπηρετούμενων κλπ)
 • Συμμετοχή στη Διεπιστημονική ομάδα της Ειδικής Μονάδας
 • Εξοικείωση με τη λήψη intake και ιστορικού
 • Προσομοίωση λήψης intake και ιστορικού
 • Θεωρητική Εκπαίδευση στις Παιδοψυχιατρικές διαταραχές
 • Παρακολούθηση συνεδριών
 • 2 ώρες εποπτεία

    ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες ( 45 ΏΡΕΣ)

 • 19 ώρες τον 1ο μήνα
 • 16 ώρες των 2ο μήνα
 • 10 ώρες τον 3ο μήνα
 • Το εισαγωγικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε:

 Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τελειόφοιτους - αποφοίτους νομικών επιστημών.

Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 130 ΩΡΩΝ (45 ώρες εισαγωγικό πρόγραμμα + 45 ώρες ανάπτυξη & εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων + 40 ώρες ατομικές και ομαδικές εποπτείες )

 • Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει διάρκεια 130 ώρες σε διάστημα 6 μηνών. Οι πρώτες 45 ώρες του ολοκληρωμένου προγράμματος αφορούν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, όπως περιγράφεται παραπάνω και οι πρόσθετες 85 ώρες αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων και σε ατομικές και ομαδικές εποπτείες.
 • Διάρκεια ολοκληρωμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης: 6 μήνες (45 ώρες εισαγωγικό πρόγραμμα + 45 ώρες ανάπτυξη και εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων + 39 ώρες ατομικές και ομαδικές εποπτείες).
 • Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 6 άτομα
 • Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα υλοποιηθεί το διάστημα Φεβρουάριος 2023 – Μάιος 2024
 • Εισαγωγικό πρόγραμμα εξοικείωσης: Φεβρουάριος 2023 – Μάιος 2023
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων: Σεπτέμβριος 2023 – Μάιος 2024
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι η εγγραφή στη θεωρητική εκπαίδευση.
 • Συνολικό κόστος (θεωρητική εκπαίδευση και 130 ώρες ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκηση): 500,00
 • Ειδική τιμή 400,00: Φοιτητές, άνεργοι, ομαδικές εγγραφές (άνω των 3 ατόμων), εγγραφές έως 30/11/2022 και εφάπαξ καταβολή ποσού.
 • Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:
 • Όλα όσα περιγράφονται στο εισαγωγικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 

Και επιπλέον:

 • Συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες ψυχικής ενδυνάμωσης
 • Λήψη ιστορικών
 • Συμβουλευτική με συν- θεραπευτή από τη θεραπευτική ομάδα της Ειδικής Μονάδας
 • Συμμετοχή στην Διεπιστημονική Ομάδα της Ειδικής Μονάδας
 • Συμμετοχή σε Διεπιστημονική ομάδα πρακτικά ασκούμενων
 • Εποπτεία λήψης ιστορικού και διαχείρισης περιστατικού
 • Εποπτεία: Ατομική ενδυνάμωση και συμβουλευτική

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ  (130 ώρες):

Έναρξη Φεβρουάριος 2023, ολοκλήρωση Μάιος 2024

Εισαγωγικό πρόγραμμα εξοικείωσης: Φεβρουάριος 2023 – Μάιος 2023 / Ανάπτυξη και εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων:  Σεπτέμβριος 2023 – Μάιος 2024

 

 • 43 ώρες εξοικείωση με τη λειτουργία της μονάδας και με βασικές δεξιότητες
 • 46 ώρες κλινικό έργο
 • 41 ώρες ατομική και ομαδική εποπτεία

 

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε:

 Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν με τη διαχείριση νεαρών ατόμων με παραβατική συμπεριφορά και συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 10/10/2022

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Γράψτε το Επώνυμο σας.

Γράψτε το όνομα σας.

Γράψτε ένα έγκυρο email.

Γράψτε το τηλέφωνο σας.

Πληροφορίες

Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη τεκμηρίωση και  βελτίωση κλινικών πρακτικών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12, 12131, Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5731581

Email: tete@kpechios.org

 

tetedu

kpe

 logo kpe